Friday, April 1, 2011

मायड़भाषा सारू जांदू जी री जंग...

No comments:

Post a Comment

आपरा विचार अठै मांडो सा.

आप लोगां नै दैनिक भास्कर रो कॉलम आपणी भासा आपणी बात किण भांत लाग्यो?