Wednesday, October 26, 2011

दिवला चस्या मायड़भाषा रै नांव
No comments:

Post a Comment

आपरा विचार अठै मांडो सा.

आप लोगां नै दैनिक भास्कर रो कॉलम आपणी भासा आपणी बात किण भांत लाग्यो?